Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Så undviker du oseriösa leverantörer

En ny vägledning från Stora branschgruppen hjälper dig att upptäcka oseriösa företag vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster.

Vägledningen ”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” är framtagen av Stora branschgruppen som är en sammanslutning av ett tjugotal myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som gemensamt arbetar för schyssta villkor för både företagare och anställda.

Hela vägledningen finns att ladda ner under artikeln.

Hjälp att kontrollera
– Vägledningen har främst tagits fram för privata företag som en hjälp att kontrollera leverantörer och underleverantörer. Upphandlande myndigheter och enheter kan också använda vägledningen för att få information i sitt arbete med att kontrollera leverantörer i samband med upphandling och under avtalstiden, säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten, som har skrivit om arbetsrättsliga villkor i vägledningen.

Syftet med vägledningen är att visa på vilka uppgifter och vilken hjälp som finns hos olika myndigheter för att kontrollera leverantörer. Vägledningen ger också exempel på vad som brukar känneteckna ett oseriöst företag. Här nedan följer sex exempel, men vägledningen innehåller många fler.

Sex tecken på oseriösa företag

  • I mindre företag har den formella företrädaren ofta god branschkunskap. God branschkunskap är inte kännetecknande för målvakter/bulvaner.
  • Om en företagare har en mycket låg inkomst alternativt saknar inkomst kan detta indikera på svarta inkomster alternativt att företrädaren för bolaget är en målvakt.
  • De flesta av de bolag som används av den organiserade brottsligheten är antingen helt nystartade eller så har man köpt ett gammalt bolag och bytt styrelse.
  • Tecken på att seriös verksamhet saknas, exempelvis avsaknad av hemsida, verksamhetsadress och lokal, branschmässiga försäkringar och avtal, marknadsföring, telefonnummer.
  • Oseriösa företag vill ofta dölja penningtransaktioner. De använder sig därför inte sällan av ovanliga betalningslösningar gentemot kund. Företaget kanske saknar bank-­ eller plusgiro.
  • De oseriösa företagen är ofta mycket bra på att snabbt kunna svara upp på ett behov hos beställaren, framförallt vad gäller personal.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega