Affärsområdeschef på HSB Malmö

Den 1 september tillträder Lisa Renntun som chef för affärsområdet Medlem på HSB Malmö. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen.

Lisa har närmast varit jurist på HSB Malmö och har fem års erfarenhet av att arbeta med medlemsfrågor ur ett juridiskt perspektiv.

Medlemsavdelningens främsta uppgifter är att erbjuda utbildning, juridisk rådgivning och samarbetsavtal med leverantörer till styrelsen i bostadsrättsföreningar, samt erbjuda bosparande och medlemsförmåner till enskilda medlemmar.