Så googlas du som söker jobb

Vad söker chefer efter när de googlar kandidater inför nyanställningar?

Tidningen Chef har publicerat en lista som bygger på en studie gjord av Anna Hedenus, filosofie doktor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Det här sökte cheferna i studien efter:

  • Åsikter som kan krocka med företags värdegrund.
  • Extrema politiska åsikter.
  • Personer som uttryckt sig rasistiskt på sociala medier.
  • Kriminellt förflutet eller koppling till kriminella nätverk.
  • En väldigt tidskrävande hobby.
  • Mycket kritiska uttalanden mot tidigare arbetsgivare.

Läs artikel på chef.se