Sex tips för att stressa mindre

Mellanchefer är ofta mer stressade och lider oftare av depression och ångest än chefer högre upp i hierarkin. Harvard Business Review har tagit fram en rad olika lösningar för att minska stressen, rapporterar tidningen Chef.

Här är deras 6 bästa förslag:

1) Förenkla rapportstrukturen
2) Håll koll på kommunikationen
3) Se den enskilda mellanchefens situation
4) Sluta detaljstyra
5) Jobba för en plattare organisation
6) Håll fast vid rutiner

Läs hela artikeln i Chef här