Sjukhus certifieras för Miljöbyggnad Guld

Locum tar nu ett stort steg mot ett viktigt miljömål. Tre byggnader vid Södersjukhuset har fått preliminära certifieringar för Miljöbyggnad Guld – den högsta nivån i Sweden Green Buildings certifieringssystem.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building Council. Inom systemet värderas bland annat energiprestanda och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter.

Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon.