Unik teknik tar värme från serverhall

steget föreAkademiska Hus fick nyligen pris för att bolaget har tagit fram en ny teknik för att ta vara på värme från en serverhall i Linköping.

Under våren har Akademiska Hus, tillsammans med Tekniska Verken i Linköping, kammat hem andraplatsen i tävlingen ”Steget Före”.

Tävlingen är Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd och Akademiska Hus uppmärksammades för sin nya teknik som använder fjärrkylenätet för att transportera överskottsvärme från en serverhall till att förvärma inomhusluften i hus B på Campus Valla i Linköping.

Stort steg framåt
Akademiska Hus arbetar aktivt för att skapa energieffektiva lokaler runt om på sina campusområden. Tillsammans med hyresgäster och leverantörer försöker bolaget skapa nya och innovativa sätt för att komma lite längre.

På Campus Valla i Linköping tog arbetet ett stort steg framåt under 2016 då en ny teknik togs fram.

Värme via nätet
Det fanns en idé om och ett behov av en lösning för att tillvarata värmen från serverhallarna på campus för att kunna använda den för uppvärmning av andra lokaler på området.

Genom det fjärrkylenät som fanns installerat på Campus Valla sedan tidigare blev det möjligt att flytta värmen från serverhallarna för att användas för uppvärmning av inomhusluften i hus B.

Kostnadseffektivt
– Det här är ett unikt sätt att använda fjärrkylenätet på, det vill säga att transportera värmen över en relativt lång tid från att den alstras till att den faktiskt ska nyttjas. Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom den befintliga infrastrukturen gjorde att vi inte hade behov av några större investeringar, men framförallt för att energianvändningen har minskat och koldioxidutsläppen har reducerats med 144 ton/år, berättar Magnus Öhrman, gruppchef Energi & Teknik.

Projektet har genomförts i samarbete med Tekniska Verken i Linköping och Bravida.

Så här fungerar det på Campus Valla:

  • Sedan tidigare finns ett fjärrkylsystem som nu också används för att ta hand om den värme som kommer från servrarna i datorhallarna.
  • Med den nya tekniska lösningen återvinns värmen från datorhallarna genom att förvärma luften in till universitetets lokaler när utomhustemperaturen är cirka 6 grader eller lägre.
  • Återvinningen sker sedan genom att returvärmen tas tillvara och används till att värma upp universitetets lokaler via ventilationssystemet.
  • Systemet gör det möjligt att återvinna den lågvärdiga värmen med minimal elanvändning.
  • En annan positiv effekt är att fjärrkyla produceras när värmen återvinns.
Källa: Tekniska Verken i Linköping
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega