De får årets solenergipriser

Einar Mattssons kv Taklampan fick ett hedersomnämnande.

Årets solenergipriser gick till Ystad Energi för solvärme på Ystad Arena och till Joakim Widén för studier av solel i våra elnät. Hedersomnämnanden till Einar Mattsson, SPP, SolTech och Järfälla kommun.

Priserna delades ut i samband med Svensk Solenergis årsmöte.

– 2018 har vi nöjet att premiera såväl integrationen av solel i våra elnät som solvärme i våra fjärrvärmesystem, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

Marknadsutvecklingen för solenergi beror främst på hur den kan integreras i energiförsörjning och  byggnader på ett företags- och samhällsekonomiskt sätt. Årets pristagare är goda exempel på alla tre aspekterna.

Årets anläggning ges till ett energiföretag som anslutit en solvärmeanläggning i sitt fjärrvärmesystem, medan Årets prestation ges till en forskare som studerat hur mycket el som kan hanteras i våra elnät.

Hedersomnämnandena ges till olika sätt att integrera anläggningar på såväl nya som befintliga byggnader, samt till implementeringen av en för svenska förhållande ny affärsmodell.

Ystad Arena.

Årets anläggning 2017: Ystad Energi för Ystad Arena
”Precis som solcellsanläggningar ansluts till vårt elnät går det att ansluta en solvärmeanläggning till ett fjärrvärmesystem. Lösningen har utvecklats och genererad solvärme kan användas såväl för att förbättra en fjärrvärmeansluten byggnads energiprestanda som för att säljas till andra fjärrvärmekunder. Anläggningen på Ystad Arena, som uppförts utan ekonomiskt stöd, är ett utmärkt exempel på hur solvärme kan användas i fjärrvärmesystem nationellt och internationellt.”
Kontakt: Vinko Culjak, 070-947 71 71

Hedersomnämnande Årets anläggning 2017: Einar Mattson för Kvarteret Taklampan.
”Kvarteret Taklampan visar på en intressant utveckling för framtidens flerbostadshus. Utformningen av de nya flerbostadshusen projekterade för Miljöbyggnad Guld genomsyras av ett miljötänk i stort som smått. Genom att inkludera användning av solceller tidigt i planerings- och byggprocessen har man skapat en estetiskt tilltalande lösning med standardmoduler. Resultatet är ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt att applicera solceller på nya flerbostadshus.
Kontakt: Ewelina Holm, 076-542 67 20

Vasagatan 10, SPP.

Hedersomnämnande Årets anläggning 2017: SPP för Vasagatan 10.
”Många tak används egentligen inte till någonting annat än att skydda byggnaden, men på nya byggnader kan det finnas ytterligare krav. Gröna tak kan exempelvis ge poäng i certifieringar samtidigt som takmonterade solceller ger fördelar för energiprestanda – båda funktionerna behövs i den framtida hållbara staden. Taket på Vasagatan 10, med solceller monterade på ett grönt tak, är ett utmärkt exempel på att dessa krav inte behöver vara motstridiga.
Kontakt: Henrik Svensson, 072-182 52 74

Årets prestation 2017: Joakim Widén för studier om solceller i våra elnät.
”Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling”.
Kontakt: Joakim Widén, 018-471 37 82

Hedersomnämnande Årets prestation 2017: SolTech Energy Sweden för byggnadsintegrerade solceller.
”Det finns ett stort intresse hos bland annat arkitekter att integrera solceller i tak och fasader. Solcellsmoduler som ersätter andra takmaterial, förkortar byggprocessen. Det underlättar även möjligheten att ge karaktär till nya hus och bevara karaktären hos äldre hus. Att integrera solceller i glas på olika sätt öppnar upp för en mängd möjligheter att utforma fasader på nya sätt. Utvecklingen har fått ett betydande skjuts tack vare flera nya produkter från SolTech.
Kontakt: Sara Klingberg, 08-441 88 40 (vxl)

Hedersomnämnande Årets prestation 2017: Järfälla kommun för Solel som en tjänst.
”Ny teknik medför ofta möjligheter till nya affärsmodeller. Järfälla är den första kommun i Sverige att genomföra en offentlig upphandling av solel som en tjänst. Detta snabbspår mot solel till ett fast pris kan innebära ett väsentligt bidrag till utvecklingen. Det undanröjer hinder som osäkerheten kring framtida energipriser, samtidigt som den egna organisationen slipper lägga tid och resurser på drift och förvaltning”.
Kontakt: Emanuel Olofsson, 08-580 288 82

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega