Vilka golv väljer bolagen?

Hur förändrar fastighetsägarna sitt bestånd och hur påverkar det val av golv? Tidskriften Golv till tak frågade fyra stora fastighetsbolag.

Pedro Gandra, specialist Bygg och VVS på Locum, berättar att sedan 2012 lägger Locum i stort sett bara PVC-fria golv oberoende av typ av projekt. Samma år slutade Locum att lägga linoleumgolv på grund av känsligheten för vatten.

Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder, svarar att alla material i både ny- och ombyggnadsprojekt måste vara prövade i Byggvarubedömningen. Svenska Bostäder lägger numera ofta ekparkett eller naturmaterial med träutseende i alla rum utom våtutrymmen.

Läs mer i Golv till tak