Självförsörjande med geoenergi

Tjugo borrhål 225 meter ner i marken, kopplade mot en energicentral, ska spara energi motsvarande 110 villors förbrukning per år hos Ica Maxi Stenhagen i Uppsala.

Genom ett tekniskt avancerat långtidslager sparas sommarvärmen till vintern och vinterkylan till sommaren. Anläggningen är en del i Icas mål att vara klimatneutrala till 2020.

Den nya geoenergianläggningen invigdes i mars och gör att butiken producerar all sin värme och kyla lokalt. Fjärrvärmen har ersatts till förmån för geoenergi som är förnybar eftersom den tar tillvara på solenergi som lagrats i de tjugo borrhålen 225 meter i marken.

– Anläggningen gör att butiken inte längre använder någon köpt värme samt att man reducerar elförbrukning med 15 procent. Det innebär en minskning av värmeförbrukning motsvarande 45 villor och en sänkning av elförbrukningen motsvarande 110 normalstora villor per år, Per-Erik Jansson, teknisk konsult kyla/vvs på ICA Fastigheter.

Lagring via termos
Under sommaren nyttjas borrhålen för att ge kyla till fastigheten och butikens kylningsprocess av livsmedel. Värmen lagras i marken för att sedan tas upp under vintern.

– Vi har en speciell konfiguration av olika borrhål som gör att vi får en termoslikande effekt i lagring av både kyla och värme. Det här är en lösning som gör att vi kan lagra väldigt stora mängder kyla och värme och göra det mycket längre än en traditionell geoenergianläggning säger Per-Erik Jansson.
Naturliga köldmedier
Butikens anläggning består av ett enda integrerat system som klarar att leverera alltifrån den kyla som används för att få en behaglig innetemperatur, kylenergi till kyldiskarna, frysenergi till frysdiskarna samt värmeenergi.

– Tack vare att allt är integrerat får butiken en maximal resurshållning av energi som gör att fastigheten och butiksverksamheten kan dra fördelar av varann. Dessutom finns inga syntetiska klimatpåverkande köldmedier – hela anläggningen har 100 procent naturliga köldmedier, säger Per-Erik.