Bayer flyttar till Campus Solna

Globala life science-företaget Bayer flyttar till Campus Solna under våren 2019. Företaget hyr 3 000 kvadratmeter nyrenoverade lokaler av Akademiska Hus.

Att Bayer ansluter till området går i linje med den plan för Campus Solna som Akademiska Hus nyligen har tagit fram tillsammans med Karolinska Institutet.

– Därmed läggs ytterligare en pusselbit för att göra Stockholmsregionen, med ett centrum i Hagastaden, till ett av världens främsta life science-områden, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.