FM-chef på Stockholms universitet

tony flyktTony Flykt är ny chef för facility management på Stockholms universitets fastighetsavdelning.

Tony ska utveckla arbetet med att förse universitetet med ändamålsenlig och resurseffektiv lokalanknuten service. Allt för att stödja universitetets kärnverksamhet.

– Genom uppdaterade arbetssätt, rutiner, processer och strukturer ska Fastighetsavdelningens service bli mer tydlig och transparent. Oavsett var i universitetets lokaler du befinner dig vill vi att du ska få samma tjänster och goda service, säger Tony och tillägger;

– Vi arbetar redan idag med att stödja verksamheterna i diverse lokalrelaterade tjänster. Till exempel ser vi till att all lokalbokning fungerar, att lokalerna städas och att tekniken i undervisningslokalerna underhålls. Vi hjälper till med olika typer av mindre underhållsåtgärder, vi delar ut all post och hanterar alla kemikalier och gaser. På avdelningen finns också sektionen för säkerhet som ansvarar för bevakningen, lås och larm.

Tony kommer närmast från Fasticon där han varit seniorkonsult och rådgivare inom facility management, verksamhetsstöd och fastighetsförvaltning.