IT-chef på Locum

daniel meurk

Daniel Meurk tillträdde i rollen som IT-chef på Locum den 5 mars 2018. Daniel har arbetat inom försvarsmakten som yrkesofficer och kommer nu närmast från en tjänst inom HCL Technologies i Göteborg och i Bangalore Indien.

Daniel kommer att fortsätta att förbättra och förstärka Locums digitala processer tillsammans med Stockholms läns landsting.

Han har en lång erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete från sina tidigare arbeten, där han haft ansvar för medarbetare i såväl New Delhi, Bangalore som i Göteborg.