Tre tips för bättre jämställdhet

Fastighetsbranschen ligger bra till i fråga om jämställdhet, men det kan alltid bli bättre. Det skriver Fastigo som ger tre tips för en mer jämställd arbetsplats:

  1. Betrakta jämställdhet som en affärsmässig fråga.
  2. Kartlägg systematiskt jämställdheten i branschen
  3. Utjämna könsbalansen på alla nivåer

Läs hela artikeln på Fastigos hemsida