Första steget för ny hyresmodell i Ystad

ystad

Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd tar fram en ny modell för hur bostadshyrorna ska bestämmas i Ystads kommun.

I dagarna kommer 3000 hyresgäster i Ystad att få en enkät i sin brevlåda med frågor om sitt boende, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

Avsändare är Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd som kommit överens om att ta fram en ny modell för hur bostadshyrorna ska bestämmas i Ystads kommun.

Målet är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

Skånska förebilder
Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund, och avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran.

– Vi är positiva till att bostadskonsumenternas värderingar ska speglas bättre i Ystad och att hyressättningen blir mer transparent och begriplig. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Louise Sahlsten, fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd.

Det är inte enbart enkäten som kommer att ligga till grund för den nya hyressättningsmodellen. Även lägenheternas standard och storlek, fastighetens standard och läget kommer att vägas in.

Alla fastighetsägare
I nästa steg kommer också vissa hyresgäster att få göra en lägenhetsdeklaration. Lägenheter och fastigheter kommer också att besiktigas för att bedöma standarden, så att modellen utgår från de lokala förutsättningarna i Ystad.

Hur de olika faktorerna och parametrarna sedan värderas kommer Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd att förhandla och komma överens om tillsammans.

Arbetet med att ta fram hyressättningsmodellen beräknas vara klart 2019. Modellen kommer att gälla för bostadslägenheterna både i det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder och hos de privata fastighetsägarna i kommunen.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega