Förbo tecknar ombyggnadsavtal

Bostadsföretaget Förbo, som har 6 000 lägenheter i Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv, har tecknat ett ombyggnadsavtal med Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Syftet är dels att skapa en tydlighet och visa på de rättigheter och skyldigheter som finns för båda parter, dels att öka inflytandet för hyresgästerna i samband med ombyggnationer.

– Det kommer att bidra till en ökad förståelse för utmaningarna i en ombyggnation, men också ta vara på engagemanget hos våra hyresgäster, säger Lars-Gunnar Börve, förvaltningschef på Förbo.

Avtalet beskriver hur Förbo arbetar med information och vilka ansvarsområden hyresvärden respektive Hyresgästföreningen har. Avtalet tar också upp hur Förbo hanterar hyresförhandlingar vid ombyggnationer.