Vad händer när hyresgästerna får betala för varmvattnet?

Öppet seminarium torsdag 26 april kl. 13:15-16:00 på Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

”Det är ju någon slags guldkant på tillvaron att duscha länge”.
Helena Köhler, Linköpings universitet, har intervjuat hyresgäster om deras syn på varmvattenförbrukning och följt vad som händer med deras beteende över en längre tid.

Stor variation mellan boende – lärdomar från värmedebitering.
Victor Fransson, doktorand vid LTH, har analyserat ett mycket stort datamaterial och ger oss statistiska data på hur energianvändningen fluktuerar.

Tummen upp från hyresgästerna – men vad blev effekten?
Eja Pedersen, LTH, och Victoria Silfverberg, LKF berättar om hur varmvattendebitering infördes på Linero och hur det påverkade förbrukningen.

Ingen avgift, men obligatorisk anmälan till eja.pedersen@arkitektur.lth.se.