Ny professur i tillämpad stadsbyggnad

Per Arwidsson. Foto: Maria Rosenlöf

Arwidssonstiftelsen donerar 20 miljoner till en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till att utforma hållbara stadsmiljöer i svenska kommuner.

Professuren är tvärvetenskaplig och ska bedriva praktiknära forskning om metoder och processer i pågående stadsutvecklingsprojekt.

– Jag har arbetat större delen av mitt liv med fastigheter. Jag vet av erfarenhet att det är komplext och krävande att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Jag är övertygad om att vi skulle nå längre som samhälle om vi ökade samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer. Även konst, humaniora och forskning behöver få ökad betydelse i projekt och processer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Genom att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle och enskilda aktörer ska professuren även medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna. I uppdraget ingår även att bygga upp en disciplinöverskridande forskningsmiljö som integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning.

– Det handlar om att koppla ihop forskningen med vad som händer i våra städer, säger Karolina Keyzer, styrelseledamot och stiftelsens representant i samarbetet med KTH.

Den 18 april arrangerar Arwidssonstiftelsen konferensen Arwidsson Talks i Stockholm om bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering.

Här presenteras innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning som inspirerar och ger ny kunskap.

Konferensen samlar några av de internationellt mest intressanta namnen inom stadsplanering och hållbar samhällsutveckling. Bland annat FN:s rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha,  och fastighetsutvecklaren Martin Blake som varit en av drivkrafterna bakom omvandlingen av Torontos miljonprogramsområde Regent Park.

Läs mer om konferensen här

Arwidssonstiftelsen grundades 2014 av Birthe Hallin-Olsen och Per Arwidsson.

Stiftelsen är en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora.

Arwidssonstiftelsen utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle och skapar kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega