Har du drönarförsäkring?

Det blir allt vanligare att företagare använder drönare i sitt arbete. Men vad många inte tänker på är att drönaren kan orsaka stora skador där användaren kan hållas ansvarig. En ansvarsförsäkring krävs alltid vid kommersiell flygning.

Från februari behövs inte längre något särskilt flygtillstånd för drönare som väger mindre än 7 kg.  Men vad många missar är att det är den som flyger som helt och hållet ansvarar för skador som drönaren orsakar.

Att kollidera med andra fordon, skada fast egendom eller i värsta fall orsaka personskador ingår i riskbilden. Som pilot till en drönare är man både straffrättsligt och ekonomiskt ansvarig.

– En bra drönarförsäkring täcker ansvarsskador upp till cirka 9 miljoner kronor – det vill du inte ta från sparkontot, säger Jonas Nilsson, ansvarig för drönarförsäkring hos försäkringsbolaget Svedea.