Mariestad krävs på upphandlingsböter

Mariestads kommun krävs på 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Kommunen har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av en byggentreprenad.

Mariestads kommun har ingått ett avtal om en byggentreprenad med en leverantör utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kommunen hade tidigare annonserat en upphandling som avsåg en byggnad på samma fastighet. Den annonserade upphandlingen avsåg dock inte ett sådant köp som avtalet gällde, utan en hyreslösning som innebar att kommunen sålde fastigheten till en leverantör som skulle uppföra en byggnad som kommunen i sin tur åtog sig att hyra under viss tid.

Läs hela pressmeddelandet

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega