Bok om nya miljöregler

Nu har boken ”Miljöregler för byggsektorn” kommit ut i en ny uppdaterad upplaga som gäller 2018.

Boken är en årlig sammanställning av författningar och innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor.

I boken finns en aktuell och informativ förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa.