Partnertext från Fastigo

Fastigo vill säkra framtidens förvaltning

Arbetsgivarorganisationen vill bidra till att utveckla och säkerställa kvaliteten i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Med hjälp av Fasticon och Förvaltarforum genomförs i vår en undersökning om hur vi uppfyller framtida krav.

– Senaste åren har det varit stort fokus i branschen på byggande och nästan ingen pratar om vem som ska förvalta och hur. Det ger förstå effekter på innehållet i utbildningarna och på förmågan att rekrytera, säger Mona Finnström, vd på Fastigo. Om vi ska kunna möta kundernas och samhällets krav i framtiden måste vi redan nu börja utveckla förvaltarrollen. Det handlar både om att hitta tänk och arbetsmetoder.

Flera olika undersökningar
Arbetet inleddes redan i somras då Fastigo bjöd in 22 vd:ar till Almedalen för att diskutera framtidens förvaltning. Frågan var även central vid Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare förra veckan.

Fastigo går nu vidare med att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning om hur målet ska nås. Undersökningen görs med hjälp av Jahn Wahlbäck på NAI Svefa/Fasticon och Ove Nordqvist på Förvaltarforum.

Presenteras i Almedalen
En elektronisk enkät skickas i mars ut till samtliga Fastigos medlemmar samt alla Förvaltarforums läsare.

Dessutom kommer ett tiotal nyckelpersoner djupintervjuas och alla resultat bearbetas sedan i ett antal workshops i april. Ett slutresultat ska presenteras under Almedalsveckan.

– Ambitionen är att överlämna ett konkret förslag till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som de kan driva vidare i samarbete med alla utbildningssamordnare, säger Mona Finnström.

Tryggt, säkert och hållbart
Frågor som ska diskuteras är bland annat hur branschen säkerställer att vi på bästa sätt utför de grundläggande tjänster som krävs för en långsiktig fastighetsförvaltning.

Det handlar såväl om trygghet och säkerhet som om alla former av hållbarhet samt rent och snyggt.

Digitaliseringens möjligheter
En annan viktig fråga är hur vi tar tillvara digitaliseringens utmaningar och möjligheter på bästa sätt – inte bara som ny teknik utan för att genomföra förbättringar och effektiviseringar.

Nya roller
Branschen behöver även förbereda sig på att framtidens förvaltning kräver ett antal nya roller, inte minst för att ta vara på och analysera alla nya mätdata som digitaliseringen kan bidra med.

– För att lyckas måste branschens företag bli bättre på att samarbeta, i stället för att var och en sitter på sin kammare och försöker lösa utmaningarna, säger Mona Finnström.

Bredare roll
Fastigo är i dag den största arbetsgivarorganisationen i branschen. Ambitionen är på sikt att bli den enda.

– Vi vill mer än att bara hantera kollektivavtals- och arbetsrättsliga frågor. Jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö är redan ämnen på vår agenda. Vi erbjuder även lönetjänster via vårt nystartade bolag, HR-Huset. Att ha ett samlat grepp över branschens kompetensfrågor ligger i linje med vårt uppdrag, säger Mona Finnström.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se