Malmö kan få grön parkeringspolitik

Under måndagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö stad beslut på att skicka förslaget på stadens nya parkeringspolicy och parkeringsnorm på remiss.

När tidigare policy med tillhörande norm krävde ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggnation öppnas nu upp ytterligare för att istället arbeta med olika typer av mobilitetsåtgärder såsom tillgång till cykel- och bilpool.

Byggherrar som löser den här typen av mobilitetsåtgärder kompenseras i sin tur genom att de behöver lösa färre parkeringsplatser och kan därmed sänka sina byggkostnader.

Förslaget innebär att parkeringsnorm noll kommer vara möjlig i kollektivtrafiknära lägen.

Läs hela pressmeddelandet