Amastens ledningsgrupp

Amasten Fastighets AB har tillsatt en ny ledningsgrupp.

Gruppen består av Jan-Erik Höjvall, vd, Hans Ragnarsson, CFO, Mikael Rånes, förvaltningschef, Ellen Reichard, affärsutvecklingschef och Magnus Jägre, hållbarhetschef.

– Den nya ledningsgruppen, tillsammans med fastighetschefer och övrig personal, kommer att arbeta mot målet att bli den största och mest uppskattade fastighetsutvecklaren med fokus på hållbarhet i Sverige, säger Amastens vd Jan-Erik Höjvall.