Så mycket varmvatten sparar en bra blandare

Ett forskningsprojekt visar att mer än en fjärdedel av varmvattenförbrukningen kan sparas om man använder nya energiklassade blandare.

Projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” har tagit reda på hur mycket varmvatten som sparas med nya energiklassade blandare. Forskarna har också undersökt hur funktioner som kallstart och återfjädrande reglage påverkar vardagen för den som duschar eller diskar.

RISE Research Institutes of Sweden har lett projektet som finansierats av bland andra Energimyndigheten.

Två fabrikat
Forskare vid RISE har genomfört mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energiklassade blandare från de två tillverkarna FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg.

Mätning och intervjuer med hyresgäster har genomförts i fem flerbostadshus som tillhör AB Bostäder i Borås.

Stor potential
Björn Folkeson, projektledare på RISE, menar att energieffektiva blandare har en mycket stor potential att minska energianvändningen i bebyggelse.

– Resultaten visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med de nya blandarna. Det är ett bra resultat, och förhoppningen är att resultatet kan komma till nytta för bland annat bostadsbolag, säger han och tillägger;

– Enkätstudien visar också att attityden till de energieffektiva blandarna överlag var god.

Uppväger priset
Josefine Norresjö, projektledare och energicontroller på AB Bostäder i Borås, blev positivt överraskad över att de nya blandarna gav en så stor besparing.

– Jag trodde inte att enbart byte till nya energieffektiva blandare skulle kunna ge en så stor besparing, säger Josefine och tillägger;

– Vi kommer att ha stor nytta av resultatet. En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt.

Fakta om projektet
I projektet deltog även tillverkarna FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg. Dessutom deltog JM, HSB, Skanska samt Boverket.

Utöver Energimyndigheten finansierades projektet av AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket.