Vd på Svefab

Förvaltningsbolaget Svefab, Svealands Fastighetsteknik AB, överläts från 1 januari 2018 till ny ägare.

Styrelsen har i samband med detta valt att utse Lina Sjöström till ny vd. Hon efterträder tidigare vd Mikael Andersson.

Lina Sjöström kommer närmast från rollen som förvaltningschef på Svefab. Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 januari 2018 och kommer även att ingå i Svefabs styrelse.