Ny effektivare avloppsvärme

Fortum Värme och Ecoclimes installerar i ett pilotprojekt en ny effektivare avloppsvärmeväxlare som kan ge fastighetsägare snabbare avkastning.

Värmeväxlaren, som ska förse ett antal fastighetsägare i Stockholm med värme, beräknas gå på plus ekonomiskt efter 5–7 år.

Systemet har inga rörliga delar och en ny polymer plattvärme-växlare. Värmeväxlaren kan utnyttja 95 procent av den värme som annars lämnar fastigheternas avlopp.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega