Ny effektivare avloppsvärme

Fortum Värme och Ecoclimes installerar i ett pilotprojekt en ny effektivare avloppsvärmeväxlare som kan ge fastighetsägare snabbare avkastning.

Värmeväxlaren, som ska förse ett antal fastighetsägare i Stockholm med värme, beräknas gå på plus ekonomiskt efter 5–7 år.

Systemet har inga rörliga delar och en ny polymer plattvärme-växlare. Värmeväxlaren kan utnyttja 95 procent av den värme som annars lämnar fastigheternas avlopp.