Så stoppar vi sexuella trakasserier

Det finns ingen quick fix. Så summerar HR-chefen Susanne Axelsson-Heldring Botkyrkabyggens framgångsrika arbete för att få bort trakasserier.

Flodvågen av #metoo-vittnesmål visar att sexuella trakasserier är vanliga på svenska arbetsplatser. Men det finns företag som är bra på att stoppa trakasserier.

Ett av dem är Botkyrkabyggen som 2012 vann Fastigopriset för att man var bäst i branschen på att jobba med arbetsmiljöfrågor.

– Det som pågår nu i #metoo-kampanjen har vi lagt bakom oss. Vi har haft noll sexuella trakasserier på våra mätningar i flera år, säger Susanne Axelsson-Heldring, initiativtagare till arbetet för att förbättra arbetsmiljön.

Långsiktigt arbete
Botkyrkabyggen har jobbat strukturerat, målinriktat och långsiktigt med frågan.

2009, samma år som Susanne började som HR-chef, startade företagets värdegrundsarbete. En likabehandlingsplan med tydliga åtgärder för alla former av diskriminering togs fram.

Företaget satte tydliga mål som följs upp regelbundet. Bland annat råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Även så kallade ledarskapsprinciper togs fram.

– Tidigare hade vi inga tydliga principer för hur vi ville att våra chefer ska vara. Det handlar ju om att vi vill ha en arbetsmiljö där alla ska känna den här ömsesidiga respekten, känna sig trygga och bli behandlade lika, säger Susanne.

Måste prioriteras
Susanne understryker att det är avgörande att ledningen och cheferna prioriterar det här.

– Jag har ju haft tur och haft bra vd:ar som tycker att det här är viktiga frågor. Annars är det svårt om man måste jobba underifrån och upp.

Det handlar också om att våga ta i problem som uppdagas.

Våga säga ifrån
– Det får inte gå för långt, chefer måste våga ta tag i problemen och man får inte vara rädd för att statuera exempel. Alla ska känna sig trygga på jobbet. Det är det detta handlar om.

Susanne menar att det är viktigt att värdegrunden med likabehandling och trygghet inte bara hamnar i en pärm, utan att det är något som företaget aktivt lever efter hela tiden.

För att få bättre arbetsmiljö, stämning och jargong har Botkyrkabyggen också jobbat med att få lika många män och kvinnor i olika arbetsgrupper och på chefsnivå.

Könsbalans
– Jämställda arbetsgrupper är en viktig del i detta. Vi har 50/50, alltså lika många kvinnor som män, på företaget, på chefsnivå och i högsta företagsledningen.

Tidigare hade Botkyrkabyggen väldigt få kvinnor bland miljövärdarna och reparatörerna. Nu är det 45 procent kvinnor bland miljövärdarna och 20 procent bland reparatörerna.

På Bygg- och teknikavdelningen var normen man, svensk härkomst och plus 55. Nu finns här både unga tjejer och killar och även många med utländsk härkomst.

Tydliga rutiner
Susanne menar att det är viktigt att det finns en tydlig rutin vid kränkande särbehandling och trakasserier.

Botkyrkabyggen har både plan och rutin där det står hur medarbetare ska gå till väga om de känner sig utsatta, vart man vänder sig och till vem. Är det närmaste chefen som trakasserar dig ska du vända dig till högre chef eller HR-chefen.

– Vi har till och med bestämt hur många dagar det ska ta att hantera ärendet. Alla nyanställda får information om det här när de börjar, så att de förstår att vi tar det här på största möjliga allvar.

Följer upp mål
Botkyrkabyggen godtar inte någon typ av trakasserier eller kränkande särbehandling.

– Vi följer upp detta i vår årliga medarbetarenkät där man är anonym. Dessutom följer vi upp detta såvida att jag har en dialog med alla chefer. Skulle det finnas problem kommer det upp, säger Susanne.

Hon berättar att även målen för likabehandling och jämställdhet följs upp hela tiden.

– Där jobbar vi väldigt strukturerat och målfokuserat kring jämställda grupper. Vi avrapporterar till styrelsen varje år hur det går. Jämställdhet är en fokusfråga för oss.

Mycket okunskap
Susanne förklarar att en annan viktig del är utbildningar av chefer och övrig personal.

Till exempel deltar chefer i årliga utbildningar om lagar och förordningar som berör jämställdhet och mångfald. Och nyanställda får en utbildning om likabehandlingsplanen.

– Det går inte att luta sig tillbaka. Man måste hela tiden ha det här i fokus och fortsätta med utbildning. Det är ofta okunskap det handlar om.

Makt och trygghet
Susanne påpekar att sexuella trakasserier ofta har koppling till makt.

– Unga tjejer som har osäkra anställningar vågar inte säga ifrån. Därför gäller det ju att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och där man har fasta anställningar och möjlighet att lyfta svåra frågor.

I Sverige är allt som rör diskriminering och trakasserier reglerat i lagar och förordningar. Men, som Susanne påpekar, hade allt varit mycket bättre om alla bara följde reglerna.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Så jobbar Botkyrkabyggen mot trakasserier

  • Tydlig värdegrund med respekt för allas lika värde som företaget ska leva upp till.
  • Utbildning för chefer och all personal i de här frågorna.
  • Långsiktigt strategiskt arbete med tydliga mål och aktiva åtgärder.
  • En plan som man jobbar utifrån.
  • Könsbalans i arbetsgrupper och bland cheferna.
  • Våga ta i problem när de uppstår och inte vara rädd att statuera exempel.
  • Företagsledningen måste vilja prioritera arbetet.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega