Nytt verktyg ger hjälp inför renovering

Forskningsinstitutet Rise har tagit fram verktyget Renobuild som gör det lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inför en renovering. Verktyget går att ladda ned gratis.

Att bedöma hållbarhetseffekterna av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst.

Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt. Därför har forskningsinstitutet Rise i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – ett beslutsstöd för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Användas tidigt i processen
– Tanken är att verktyget ska användas tidigt i processen inför en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera olika alternativ, till exempel kan man jämföra om man endast ska renovera det som är absolut nödvändigt eller om man ska sätta in olika energieffektiviserande åtgärder som tilläggsisolering eller byte av ventilationssystem, säger Francesco Sacco, huvudansvarig för Renobuild på RISE.

Verktyget finns i två versioner: Renobuild bostad och Renobuild Skola.

Livscykelkostnader
Genom att föra in data om kostnader (investeringar, reinvesteringar eller utbyte, underhåll, energi och hyresändringar), miljö (uppvärmningsform, klimatskal, material, förändring i energianvändning) och den sociala påverkan av renoveringen (innemiljö, utemiljö, boendevillkor) ska verktyget kunna ge svar i form av livscykelkostnader, koldioxidekvivalenter på utsläpp och ett värde som beskriver den sociala påverkan.

Resultaten kan användas som diskussions- och beslutsunderlag om vilka åtgärder man ska gå vidare med.

Kunna användas av alla
– Vår utgångspunkt är att verktyget ska kunna användas av beslutsfattare inom renovering, och att man inte ska behöva vara specialist för att förstå det. Vi hoppas att Renobuild ska hjälpa många med beslutsstöd i kommande renoveringar, säger Francesco Sacco.

 För mer informationFrancesco Sacco, Rise, e-post: francesco.sacco@ri.se, tel: 010–516 52 72

Ladda ned Renobuild Bostad här

Ladda ned Renobuild Skola här

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega