Kunskap ska motverka diskriminering av romer

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildning som ska främja romsk inkludering. Den är särskilt framtagen för bostadsföretag och fastighetsägare.

Utbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” är webbaserad och beställs kostnadsfritt från Boverket. Men den kan även ges lokalt ute på företagen med romska utbildningsledare.

Utbildningen är en del av regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012–2032 och ska ge ökad kunskap om romers situation på bostadsmarknaden i syfte att motverka diskriminering.

Se en trailer om utbildningen

Läs mer och anmäl intresse