Nya tjänster för hållbara brf:er

HSB Stockholm lanserar fyra nya energitjänster som ska hjälpa bostadsrättsföreningar att sänka energianvändningen. Se filmen med tre snabba tips.

De fyra nya tjänsterna är Energikartläggning, HSBs energicheck, Solenergi-förstudie och Energideklaration.

– En stor bostadsrättsförening med äldre fastigheter kan sänka sin energikostnad med 200 000 kronor per år genom ett så enkelt ingrepp som att byta ut sitt styrsystem, säger Jesper Hedefalk, ansvarig för Drift och Energi på HSB Stockholm.

I de flesta fall står energikostnaden för hälften av en fastighets driftskostnad. Det finns med andra ord stora fördelar med energieffektiviserande åtgärder.

Vanligaste fallgropen
Intresset från bostadsrättsföreningar är stort, men det är ett snårigt ämne, och för en styrelse kan det vara svårt att veta var man ska börja för att få störst effekt.

Syftet med HSB Stockholms nya energitjänster är att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar att ta nästa steg, och inte minst skapa ökad kontroll.

– Den vanligaste fallgropen för bostadsrättsföreningar är helhetsperspektivet. Rätt kompetens för den löpande driften är lika avgörande som själva åtgärden för att investeringen faktiskt ska resultera i en kostnadsbesparing, säger Jesper Hedefalk.

Se filmen
”Tre snabba tips för en smartare energiförbrukning”