Undvik högre värmekostnader 2018

Vid årsskiftet inför flera fjärrvärmebolag nya prismodeller. Om inget görs kan de leda till ökade värmekostnader – på nära 30 procent, skriver Fastighetstidningen.

Energitopparna i bostadshus är störst under morgonen då många duschar. Det innebär att energibolagen tvingas leverera mer värme med dyrare bränsle, till exempel olja.

Tidningens råd till fastighetsägare för att undvika stora ökningar i energikostnaderna är att i husets fjärrvärmecentral minska värmetillförseln på morgonen för att kunna prioritera varmvatten.

Läs artikeln i Fastighetstidningen