Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Heimstaden köper danska förvaltare

Havneholmen är en del av Heimstadens fastighetsbestånd i Köpenhamn.

Heimstaden tar över danska Nordic Property Management, NPM, som förvaltar bolagets fastigheter i Köpenhamn.

Fastighetsbolaget Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet.

Under denna tillväxtfas har den danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av NPM.

Nu etablerar Heimstaden en egen administration i Danmark genom att överta ägande och utveckling av NPM:s verksamhet.

Behåller andra kunder
NPM har 20 anställda inom hyres- och bolagsadministration, uthyrning samt fastighetsförvaltning.

Bolaget hanterar en fastighetsportfölj med ett värde på cirka 12 miljarder danska kronor åt Heimstaden och ett flertal andra större och mindre fastighetsägare.

NPM kommer även framöver att fortsätta sitt arbete gentemot externa parter.

Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden.

Säkerställer kvalitet
– Samarbetet mellan Heimstaden och NPM har fungerat mycket bra under Heimstadens initiala expansion i Danmark och vi är glada för det goda samarbete vi har. Detta samarbete vill vi nu fördjupa och bygga vidare på, säger Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden.

Han understryker att tydliga interna rutiner ska säkerställa den kvalitet och det oberoende som NPM:s övriga kunder efterfrågar.

Anlitar andra förvaltare
Heimstaden kommer även framöver att fortsätta sitt samarbete med andra förvaltningsbolag i Danmark.

– NPM kan i dagsläget inte hantera hela vårt geografiska område varpå komplettering av andra förvaltningsbolag säkerställer att vi får den bästa förvaltningen och administrationen av en fastighet, säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management Heimstaden.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega