Förvaltare till Svenska Handelsfastigheter

Knud Lauridsen har rekryterats som förvaltare av Svenska Handelsfastigheters bestånd i Region Norr, som sträcker sig från Dalarna och norrut.

Knud kommer primärt att ansvara för beståndet i Region Norr, som utgör cirka 30 procent av portföljens totala fastighetsvärde.

Han har arbetat med etablering, projektutveckling och kommersiell förvaltning av detaljhandelsfastigheter sedan 17 år tillbaka. Närmast kommer han från en anställning som etablerare hos detaljhandelsföretaget Bergendahls.