Hur påverkar och påverkas de boende?

Eja Pedersen, Lunds universitet. Foto: Eva Wernlid.

Hur förstår vi och tar hänsyn till boendes beteenden vid energieffektiviseringar? En forskargrupp i Lund inleder nu en seminarieserie om detta.

– Man vet i dag exakt hur det ideala klimatskalet på en byggnad och den ideala ventilationen ska se ut, men ändå blir det fel ibland, säger Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Vi vill bidra till att de omfattande renoveringar som nu planeras och genomförs verkligen görs på rätt sätt.

Människans reaktion i fysiska miljön
Hyresgäster och andra människor som vistas i en byggnad är viktiga för hur en byggnad fungerar. Forskarna studerar därför dels hur de boende påverkas av de tekniska systemen men också hur de boende i sin tur påverkar funktionen i huset.

– Vi tittar på människans reaktion när man ändrar något i den fysiska miljön. Hur de värderar dessa förändringar och hur de svarar på dem, säger Eja Pedersen..

Vill bara att det ska funka
Forskarna har under våren bland annat gjort mätningar i ett hyreshus i Lund som nu är under renovering. Till hösten blir det uppföljande mätningar.

– Ett resultat hittills är att de flesta hyresgäster är ganska ointresserade av de tekniska systemen som ventilation, värme och tappvatten, de vill bara att det ska fungera. Men just det bristande intresset riskerar att bidra till att systemen fungerar sämre än de ska göra, säger Eja Pedersen.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega