Lassila & Tikanoja köper Veolia FM

Det finska serviceföretaget L&T köper Veolias svenska verksamhet för fastighetstjänster.

– Genom köpet av Veolia FM förstärker vi väsentligt vår position inom fastighetstekniska tjänster i Sverige, vilket är den marknad för fastighetsservice som växer snabbast i Norden, säger Lassila & Tikanojas vd Pekka Ojanpää.

Veolia FM är ett av de ledande serviceföretagen inom fastighetsteknik i Sverige. Företaget erbjuder såväl underhåll av elsystem i drift som grundförbättrande och förebyggande underhåll av elsystem, service och underhåll av VVS- och hustekniksystem samt optimering av elförbrukning.

Skapar möjligheter
Veolia FM:s huvudsakliga kundsegment utgörs av sjukhus, den offentliga sektorn och företag.

– Vi vill dra nytta av Veolias lösningar, särskilt inom sjukhus- och kommunsektorn, så att våra kunder kan utföra underhåll av sina fastigheter på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt, säger Pekka Ojanpää.

Han tror att Veolias erfarenhet inom hälsovården i Sverige kommer att öka L&T:s möjligheter att erbjuda fastighetstekniska tjänster till det förnyade segmentet som uppstår till följd av den social- och hälsovårdsreform som ska genomföras i Finland 2019.

Lösningar för industri
Det skuldfria pris som L&T betalar för 100 procent av Veolia FM är 650 miljoner kronor. Arrangemanget bedöms vara slutfört under det tredje kvartalet år 2017 och köpet förutsätter ett godkännande av Konkurrensverket i Sverige.

– Denna transaktion kommer att göra det möjligt för Veolia att fokusera ännu mer på vår strategi att tillhandahålla miljölösningar till industrier i Norden, säger Håkon Vist, affärsutvecklingschef för Veolia Nordic.

L&T finns i tre länder
L&T är ett finskt serviceföretag, noterat på Nasdaq Helsinki. Företaget har specialiserat sig på miljövård samt på underhåll av fastigheter och inrättningar.

I samarbete med sina kunder minskar L&T avfallsmängderna, förlänger fastigheternas livslängd, styr material mot återanvändning samt minskar användningen av råmaterial och energi.

L&T finns i Finland, Sverige och Ryssland. I Sverige sysselsätter företaget cirka 650 personer inom området fastighetstjänster. Totalt sysselsätter L&T 8 000 personer och bolagets omsättning år 2016 var 661,8 miljoner euro.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega