Bristande kunskap om effekter av miljökrav

Kunskapen om den miljöanpassade upphandlingens effekter ur ett verksamhetsperspektiv är begränsad.

Det konstaterar forskarna Carl Dalhammar och Charlotte Leire vid Lunds universitet i en rapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

Det beror på ett flertal faktorer som bristande uppföljning av krav, få genomförda utvärderingar av långsiktiga effekter och bristfällig statistik.

Framför allt saknas det en etablerad metod för att systematiskt kartlägga de långsiktiga effekterna. Få studier redogör specifikt för vilka verksamhetsmässiga effekter som faktiskt uppkommit på längre sikt.

Behovet av mer forskning på området och fler gedigna utvärderingar av upphandlingar med miljökrav är därför stort, anser rapportförfattarna.

 

Läs rapporten: Långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega