Nya modeller för ”gamla” kontorsmöbler

Om kontorsmöbler ska återbrukas krävs nya affärsmodeller. Ett projekt som finansieras av Vinnova utvecklar och testar cirkulära modeller.

– Visionen i projektet är att se svensk möbelindustri ta täten internationellt för att visa hur cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken, säger Lars Tööj, projektledare på IDC West Sweden.

I projektet som startade 2015 deltar 20 aktörer ­– allt från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan. Aktörerna samarbetar kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.

IDC West Sweden AB, Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för industrin, koordinerar projektets steg 2.

Lars Tööj, projektledare på IDC West Sweden.

Krav på lönsamhet
Projektet fokuserar bland annat på hur man ska minska mängden möbler som kasseras, hur man kan kombinera resurseffektiviseringar med lönsamhet och samtidigt stärka svensk möbelproduktion.

Vasakronan är redan med i projektet och inför nästa steg kommer fler fastighetsföretag att delta.

– Vi hoppas kunna utöka det här projektet i mycket större skala snart, säger Lars Tööj.

Möbler slängs i förtid
2016 producerade Sverige möbler för 22,8 miljarder SEK, varav kontorsmöbler stod för nästan en fjärdedel.

Det saknas idag statistik över vad som händer med dessa möbler när de inte längre används, men det står klart att många av dem slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras.

– Samtidigt syns en tydlig utveckling mot att kunder mer och mer efterfrågar återbrukade eller renoverade möbler som en del i sitt hållbarhetsarbete. Denna utveckling var startpunkten för projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”, säger Lars Tööj.

Nya affärsmodeller
Projektet har resulterat i modeller, verktyg och arbetssätt med affärsmodeller som branschen vet fungerar. Man har bland annat tittat på möbelhotell, uthyrningsmodeller och konsulttjänster.

Se listan med alla modellerna för återbruk av kontorsmöbler som tagits fram i projektet i faktarutan nedan.

– Nu samlar vi parterna för praktisk implementering, konkreta demonstrationsmiljöer och utvecklande arbete och vi ökar vårt fokus på engagemang hos kund, såväl offentlig som privat, säger Lars Tööj.

Anton Franker leder hållbarhetsteamet på Chalmersfastigheter.

Chalmers vill återbruka mer
En fastighetsägare som har jobbat en del med att försöka återbruka kontorsmöbler i samband med hyresgästflyttar och ombyggnationer är Chalmersfastigheter.

– Vid vår egna nyligen genomförda kontorsflytt fokuserade vi främst på att behålla våra befintliga möbler i så stor utsträckning som möjligt. I samband med andra omorganisationer på Campus har vi hjälpt till att skänka möbler vidare till andra hyresgäster och även till Stadsmissionen, säger Anton Franker, som leder hållbarhetsteamet på Chalmersfastigheter.

Måste vara enkelt
Målet är att försöka använda mer återbruk i inredningsprojekt som vi är inblandade i och att inspirera hyresgäster till det.

– Det som jag tror är avgörande för att fler ska använda begagnade möbler i inredningsprojekt är att det måste vara enkelt. Jag tror att det dels är därför många aktörer och hyresgäster ändå väljer att köpa nytt- för att det idag är enklare att köpa nytt än begagnat och att kunden är van vid att köpa nytt, det handlar alltså också om att ändra vanemönster, säger Anton Franker.

Text: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Affärsmodeller för återbruk

Lo?pande renovering
Lagning och byten, omlackering, omtapetsering erbjuds allt eftersom.

A?terko?p och begagnatfo?rsa?ljning/Återköp och renovering
Producent eller a?terfo?rsa?ljare köper tillbaka mo?bler av kund och sa?ljer vidare i befintligt skick, eller renoverar och säljer vidare.

Centraliserad renoveringstja?nst
En sto?rre akto?r sko?ter allt a?t kunden och anva?nder sin kompetens och storlek till att se till att hela rum eller kontorsinredningar kan renoveras pa? kort tid.

Uthyrning
Mo?bler hyrs ut o?ver en viss kontraktstid.

Mo?belhotell
Mo?belo?verskott tas över och hanteras så kunden kan byta ut möbler vid behov.

Inredningstja?nst med a?terbruk
Kunden ger i uppdrag att inreda en miljo? med en viss andel a?terbrukade mo?bler.

Funktions- och prestationsfo?rsa?ljning
Återfo?rsa?ljaren tillhandahåller en tja?nst som baseras pa? att uppfylla en funktion per tidsenhet, till exempel ”en sittplats” eller ”en arbetsplats”. I prestationsfo?rsa?ljning tillhandaha?ller leverantören en tja?nst som baseras pa? kvaliteter som kunden efterfra?gar.

Källa: Cirkulära möbelflöden

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega