Ansvarig för hälsa och säkerhet

Som ny ansvarig för hälsa och säkerhet på Ebab ska Maria Billing vidareutveckla Ebabs proaktiva säkerhetskultur, skapa en tydlig, flerspråkig kommunikation kring säkerhet och bygga vidare på den fastslagna nollvisionen.

Maria Billing har en bakgrund som projektledare inom Ebab-koncernen men får med den nya tjänsten möjligheten att utveckla arbetsmiljöfrågan.

Maria har stor erfarenhet av att arbeta med ledningssystem på olika företag i Sverige men också i England och Australien.

Hon har en magisterexamen i arbetsliv och hälsa (miljöteknik) från Umeå Universitet med fokus på ämnen som organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), arbetsmiljöjuridik, fysiska och kemiska arbetsmiljöaspekter, riskbedömning, säkerhetskultur, kommunikation och stresshantering.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega