Lekplats för alla åldrar

I området Björkås i Ytterby kommer bostadsbolaget Förbo under nästa år att bygga en stor aktivitetspark. Förbo har en vision om att parken ska kunna bli ett utflyktsmål för hela Kungälvs kommun.

Aktivitetsparken ska vara allt från en extraordinär lekplats och lärmiljö till en inkluderande mötesplats för alla oavsett ålder och ursprung. Här ska finnas aktiviteter som lockar både till rörelse och rekreation, hälsa och utveckling, stimulans för alla sinnen och besökaren är medskapare.

Förbo utvecklar parken i samarbete med HDK, Högskolan för design och konsthantverk, och studenterna som läser konstnärligt mastersprogram Child Culture Design deltar i projektet.

Bostadsbolaget vill också utveckla parken i dialog med boende, kommunen, föreningar, skola och andra. Ett steg i den riktningen är att bjuda in till en utemiljödag för alla boende i området.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega