Stenvalvet förstärker

Som ett led i förberedelserna inför en fortsatt expansion förstärker Fastighets AB Stenvalvet organisationen med tre förvaltarassistenter.

Assistenttjänsterna är stationerade på regionkontoren i Eskilstuna, Falun och Kalmar. I Eskilstuna har Malin Kalfas tillträtt tjänsten, i Falun Alice Streymoy och i Kalmar Anna de Gant.