Fem nominerade till Rotpris

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar i år ombyggande i Stockholm. Fem projekt tävlar om utmärkelsen.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa, skriver byggmästareföreningen.

Vinnaren kommer att presenteras den 19 maj. Här följer listan över de nominerade.

Råcksta Herrgård. Foto: Peo Bengtsson.

Råcksta Herrgård
Den anrika byggnaden från 1700-talet har under många år fungerat som kontorslokaler för Vattenfall och därefter använts som bostäder. Den nyligen genomförda renoveringen innebar att byggnaden återigen anpassades till bostadsanvändning och arbetet har skett i nära samråd med byggnadsantikvarisk expertis. De gamla rumsstrukturerna har återanvänts, golvsocklar har återskapats och samtliga takmålningar har omhändertagits och getts en stor och naturlig del i lägenhetsmiljöerna.

 • Beställare: Urban Properties
 • Byggentreprenör: Norrsidans Bygg AB
 • Arkitekt: A-Sidan Arkitektkontor AB
 • Adress: Vemdalsgatan 4, 162 74 Vällingby

Eastmaninstitutet. Foto: Johan Dehlin.

Eastmaninstitutet
Eastmaninstitutet är för många synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats. Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar.

 • Beställare: Stockholms läns landsting, genom Locum AB
 • Byggentreprenör: MVB ÖST AB
 • Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB
 • Adress: Dalagatan 11, 113 24 Stockholm

Vasateatern. Foto: Ulf Hinds.

Vasateatern
Den anrika Vasateatern har genomgått en mycket speciell ombyggnad och restaurering: från att hysa renodlad teaterverksamhet har teatern varsamt byggts om till konferens- och eventlokal. Stor vikt har lagts vid bevarande av den grönklassade teaterns ursprungskaraktär och ombyggnaden har genomförts med omfattande konservatorarbeten och antikvarisk medverkan.

 • Beställare: KLP Fastigheter AB
 • Byggentreprenör: FSG Entreprenad AB
 • Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
 • Adress: Vasagatan 19, 111 20 Stockholm

Fittja People’s Palace – K2. Foto: Erik Mårtensson.

Fittja People’s Palace – K2
Fastigheten på Krögarvägen 2 har fungerat som pilotprojekt för de fortsatta renoveringarna av miljonprogrammet i Fittja. Modernisering, energieffektivisering, respekt för kulturhistoriska värden samt miljömedvetenhet har stått i fokus under projektet.

 • Beställare: Botkyrkabyggen
 • Byggentreprenör: NCC – Avdelning hus Stockholm
 • Arkitekt: Spridd
 • Adress: Krögarvägen 2, 145 52 Norsborg

VAC Ängby Park. Foto: Joakim Persson Furusten.

VAC Ängby Park
Sedan hösten 2012 är Frimurarbarnhusens gamla bostadsdelar och sjukstuga privatbostäder, medan matsalsbyggnaden, kyrksalen och skolan inrymmer Västerorts Aktivitetscenter (VAC). VAC är en verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och en central aktivitet är lunchserveringen där mat lagas i storkök och serveras till alla inom verksamheten. Denna aktivitet kom att i samband med ombyggnaden att kompletteras med en mer utåtriktad kaféverksamhet.

 • Beställare: Stena Fastigheter AB
 • Byggentreprenör: Reomti Bygg AB
 • Arkitekt: Anemon Arkitekter
 • Adress: Ljunglöfsvägen 2, 168 50 Bromma

Juryn för årets ROT-pris

 • Anna-Greta Leijon, ordförande
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB, ROT-prisvinnare 2016

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega