Strandningen över i norra Skåne

Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning för 2017. Det innebär att hyresförhandlingarna inte längre är strandade i 20 kommuner i norra Skåne. Hyrorna höjs med 0,6 till 1 procent från den 1 april.

Parterna är också överens om att försöka effektivisera förhandlingarna och har som mål att hyresförhandlingarna ska ta maximalt tre månader.

Det var i november som hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror strandade. Fastighetsägarna accepterade inte Hyresgästföreningens bud som då låg mellan 0,27 procent till 0,55 procent.