Fler bostäder i strandnära lägen

Naturvårdsverket får i uppdrag att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, de så kallade LIS-reglerna. Myndigheten ska senast den 31 augusti föreslå åtgärder för att främja landsbygdsutvecklingen med särskilt fokus på bostäder i områden med god tillgång på stränder.

Regeringen aviserade redan i höstas, i budgetpropositionen för 2017, att LIS-reglerna ska ses över. Översynen är en del av regeringens 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande.

– I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda platser i kommuner med gott om stränder. Det går att förbättra möjligheterna att bo och leva i hela Sverige samtidigt som vi har ett starkt skydd för natur och friluftsliv, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega