Rikshem rekryterar KTH-doktor

carl_caesar_ffifRikshem rekryterar Carl Caesar, doktor vid institutionen för Fastigheter och byggande på KTH, till en tjänst som fastighetsutvecklare.

Carl Caesar är civilingenjör från KTH Samhällsbyggnad och har nyligen avlagt en doktorsexamen inom ämnet Fastighetsvetenskap.

Han har vid sidan av sin forskning, som varit inriktat på olika kopplingar mellan kommunalt markägande och bostadsbyggande, flera års erfarenhet av undervisning rörande bland annat plan- och bygglagstiftning samt markexploatering generellt.

Carl ansluter till Rikshem den 16 januari 2017.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega