Lerum anlitar APS Drift

Teknikföretaget APS Drift och underhåll har tecknat ett ramavtal med Lerums kommun. Avtalet löper under två år samt option och omfattar ventilationsarbete för kommunens verksamhetslokaler på cirka 200 000 kvadratmeter.

De kommunala lokalerna innefattar allt ifrån skolor, idrottshallar till fastigheter för särskilt boende för äldre.

Uppdragen sker på avrop från kommunen och gäller allt ifrån underhållsåtgärder till mindre ombyggnader.

APS drift och underhåll består i dag av 70 medarbetare som arbetar med helhetslösningar för drift, underhåll, effektivisering och installationer av tekniska system inom fastigheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega