Lerum anlitar APS Drift

Teknikföretaget APS Drift och underhåll har tecknat ett ramavtal med Lerums kommun. Avtalet löper under två år samt option och omfattar ventilationsarbete för kommunens verksamhetslokaler på cirka 200 000 kvadratmeter.

De kommunala lokalerna innefattar allt ifrån skolor, idrottshallar till fastigheter för särskilt boende för äldre.

Uppdragen sker på avrop från kommunen och gäller allt ifrån underhållsåtgärder till mindre ombyggnader.

APS drift och underhåll består i dag av 70 medarbetare som arbetar med helhetslösningar för drift, underhåll, effektivisering och installationer av tekniska system inom fastigheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega