Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Kemikalier ska minska i förskolan

leksaker_nyhetsbrev

IVL, Sisab och Stockholms stad ska tillsammans hitta metoder för att minska kemikaliehalterna i luften på förskolor.

I en pilotstudie undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor. Syftet är att minska halterna av hälsoskadliga kemikalier. 

Studien görs i samarbete med Sisab (Skolfastigheter i Stockholm) och Stockholms stad. Förhoppningen är att resultatet ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor.

Välja rätt bygg-och inredningsprodukter
De flesta små barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. För att minimera deras exponering för hälsoskadliga ämnen i innemiljön är det viktigt att välja bygg- och inredningsprodukter men också till exempel leksaker som inte innehåller farliga kemikalier.

– Sisab och Stockholms stads kemikalicentrum har sedan länge arbetat för att undvika invändiga material som innehåller farliga kemikalier i förskolor men det krävs mer forskning och underlag för framtida beslut, säger Ulrika Broman, hållbarhetskoordinator på Sisab.

I undersökningen kartläggs och bedöms kemikaliebelastningen i  innemiljön i tre förskolor.

Både nya och gamla byggnader
På den ena görs en ombyggnad där kemikaliesmarta lösningar ska tillämpas. Mätningar görs före och efter ombyggnaden, samt även sex månader efter ombyggnaden. Kemikaliebelastningen ska också studeras i en helt nybyggd förskola samt i en förskola där åtgärder ska genomföras enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”  som utarbetats av miljöförvaltningen i Stockholm.

– I första steget har vi kartlagt olika ämnen som finns i förskolans luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor före ombyggnaden, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ftalater från golv
Den ämnesgrupp som sticker ut i samtliga prover är ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare och som ofta finns i plast- och gummiprodukter, barnartiklar, kläder, med mera.

– En trolig källa är golvmaterialet. Generellt är dock halterna av dessa kemikalier i den undersökta förskolan i samma storleksordning eller lägre än vad som är vanligt i förskolors och skolors innemiljöer visar en jämförelse med andra nationella och internationella studier, säger Sarka Langer.

Prioritera åtgärder
– Projektets syfte är att vara vägvisande i vilka åtgärder vi ska prioritera i arbetet med att minska barnens exponering för hälsoskadliga kemikalier i förskolemiljön. Projektet ska också bidra till hur vi på bästa sätt utför hälsorelaterad miljöövervakning i förskolor, säger Jenny Fäldt på Kemikaliecentrum, Stockholms stad.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega