Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

HSB startar lärlingsprogram

Den 10 oktober påbörjar 15 elever HSB Stockholms nya lärlingsprogram för fastighetsskötare. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har möjliggjort satsningen, som syftar till att såväl säkra kompetensförsörjningen inom HSB och branschen i stort, som att öka sysselsättningen bland arbetssökande. Programmet är en naturlig del av HSB Stockholms hållbarhetsarbete.

Fastighetsbranschen står inför nya kompetensbehov och stora pensionsavgångar de kommande 5-10 åren. HSB Stockholms ambition är att kommande år utveckla lärlingsprogrammet och få det att växa över tid.

Satsningen är formellt en arbetsmarknadsutbildning som bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingens Arbetsgivarcenter, och har huvudsakligen två syften. Dels att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av fastighetsskötare, dels att engagera personer som är arbetssökande, och därmed bidra till ökad sysselsättning.

Läs mer i pressmeddelandet från HSB

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega