Populärt ogräsmedel förbjuds

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för växtskyddsprodukter innehållande ämnet glyfosfat till följd av EU-kommissionens beslut om att inte längre tillåta talgamin i produkter med glyfosfat. Glykosfat som finns i produkter som Roundup, är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige.

International Agency for Research on Cancer, IARC, har dragit slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande men den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har hittills inte klassificerat glyfosfat som cancerframkallande. En ny bedömning av glyfosats klassificering utifrån ett förslag från Tyskland kommer att ske under 2016.

Följande produkter berörs av Kemikalieinspektions återkallande av sitt godkännande:

 • Roundup
 • Roundup Max
 • Ecoplug MAX
 • Keeper K
 • Keeper Spray
 • Barclay Gallup 360
 • Clinic
 • Glyfonova Supreme
 • Glyphogan 480 SL
 • Glyphomax
 • Verdys

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega