Investeringsstöd ska ge fler hyresbostäder

Regeringen presenterar två olika investeringsstöd till hyresbostäder. De två förordningarnas syfte är att stimulera byggandet av hyresrätter och studentbostäder.

En av förordningarna handlar om ett långsiktigt investeringsstöd. Stödet riktar sig till projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017 och lämnas som ett stöd till lokal infrastruktur i enlighet med EU-förordningen (GBER).

Det andra stödet är ett tillfälligt stöd som träder i kraft den 8 november i år och går till bostäder som företrädesvis hyrs ut till ekonomiskt svaga hushåll och till projekt som påbörjats efter den 25 mars 2015 och före den 1 mars 2017.

Villkoren för stöden är att:

  • det finns ett hyrestak.
  • hyresnivån ligger fast i 15 år, men kan höjas i samma nivå som andra lägenheter under denna tid.
  • energianvändning är låg, något under Boverkets allmänna krav.
  • det finns en blandning av lägenhetsstorlekar, undantaget studentlägenheter.
  • bostäderna fördelas på ett transparent sätt.
  • hyresvärden inte ställer orimliga inkomstkrav.

Regeringens presmeddelande och presskonferens

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega