Efterfrågan ökar på lagerfastigheter

Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar kraftigt. E-handelns höga tillväxt är en starkt bidragande orsak.

En halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställdes under 2015 och lika mycket yta väntas tillkomma under både 2016 och 2017, enligt en rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills.

Större behov av mindre lager
– E-handeln i Sverige växer med nästan 20 procent om året och slutkonsumenterna ställer allt högre krav på snabbhet och flexibilitet i slutleveransen. Högre framtida krav kommer leda till ett större behov av mindre lager i de större städerna, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

Det för med sig att marknadshyrorna för lager- och logistikytor stiger framförallt i stadsnära lägen i storstäderna.

Längre hyresperioder
Det finns en ökad efterfrågan på lager nära järnväg. Hyresgästerna bygger gärna helt automatiserade lager för att öka snabbhet och flexibilitet gentemot slutkonsumenten.

Det gör att investeringarna ökar och hyresperioderna blir längre.

Hyresperiodernas längd begränsas dock av att hyresgästerna har svårare att planera sitt kapacitetsbehov i takt med att expansionstakten i e-handeln är svår att förutspå, och därför inte vill binda sig i för långa kontraktstider.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega